HomeAboutCoursePromotionNewsKnowledgeCenterContactBusiness
  • 1.png
  • handwriting 2.png
  • junior-program-2014.png
thumb

 

   ล่าสุดเมื่อเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา โกลเบิล อาร์ต ได้แจ้งเปิดตัว โกลเบิล อาร์ต ศูนย์ หาดใหญ่ เป็นสาขาที่ 2 ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อยืนยันความสำเร็จของการเป็นสถาบัน สอนความคิดผ่านการเรียนศิลปะที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตลอด ไตรมาสที่ผ่านมา ทำให้ขณะนี้โกลเบิล อาร์ต มีสาขากระจายอยู่ 55 สาขา ด้วยจำนวนเด็กนักเรียนที่สูงขึ้นอย่างเกินความคาดหมายกว่า 3000 คนทั่วประเทศ

      ขณะนี้ โกลเบิล อาร์ต เร่งขยายสาขาเพื่อให้เพียงพอที่จะรองรับความต้องการของตลาดการศึกษา ไทยในอนาคตตามแผนกลยุทธ์เชิงรุกโดยเฉพาะการขยายตลาดต่างจังหวัด ตลอดครึ่งปีที่ผ่านมาและยังคงมีแนวโน้มจะขยายสาขาเพิ่มเติมอีกภาย ในสิ้นปี 53 นี้
 

GAmag

GAcenter

GAjoin

GAinvestment

GAguest